Tarkur

Vanuserühm: 4 - 5 a. lapsed

Telefon: 5400 4189

E-mail: tarkurpoialpoiss@gmail.comlink opens on new page

 

T liikumistegevus õues 11.45-12.05
K ujumine 9.00-10.00
muusikategevus 11.15-11.35
N liikumistegevus saalis 9.40-10.00
R muusikategevus 9.00-9.20
ujumine 11.00-12.00

 

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KAVANDAMISEL JA KORRALDAMISEL LÕIMITAKSE LISAKS NÄDALA JOOKSUL JÄRGMISED ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ VALDKONNAD: ÜLDOSKUSED, MINA JA KESKKOND, KEEL JA KÕNE, MATEMAATIKA JA KUNSTITEGEVUSED

 

TARKUR

KALLIS TARKURITE PERE,
  ÜTLEN SULLE TERE-TERE!
SIIN ON MINU MÄNGUMAA,
  MÄNGIDES JU ÕPIN MA!
KASVAN, SIRGUN, SUUREMAKS,
  OLEN VÄGA TUBLI LAPS!

 

Avaldatud 13.09.2023. Viimati muudetud 13.10.2023.