Tugiteenused

Meie lasteaia tugimeeskond:

  • Eripedagoog 
  • Logopeed 
  • Tugiõpetaja 
  •  HEV koordinaator- 

Teesi Loob, e-posti aadress: teesi.loob@poialpoiss.parnu.eelink opens on new page

 

  • Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab

Pärnu Õppenõustamiskeskuse sotsiaalnõustaja Gädy Rohelsaar

e-post: gady.rohelsaar@onk.parnu.eelink opens on new page , telefon: 5818 9451

Gädy Rohelsaare poole võite pöörduda kui:

  • teile teeb muret teie lapse käitumine
  • teie laps ei saa hästi aru ümbritsevatest inimestest
  • teie laps ei oska konflikte lahendada.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt https://www.onk.ee/

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.

Ülevaade õppenõustamiskeskuse poolt pakutavatest teenustest leiad siitlink opens on new page
 

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt. spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku alguse edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil  www.rajaleidja.ee

Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada

telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.

Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimisüsteemilink opens on new page

Haridus- ja noorteameti Pärnu-, Rapla- ja Viljandimaa büroo töötajate kontaktid on leitavad siitlink opens on new page

Nõustamisvõimalused Pärnu Linnaslink opens on new page

Infomaterjal lastevanematelelink opens on new page

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutusteslink opens on new page

https://rajaleidja.edu.ee/wp-content/uploads/2019/01/Lapsevanemale_A4-1-3.pdflink opens on new page

 

Avaldatud 15.09.2023. Viimati muudetud 15.11.2023.