Siipel

Vanuserühm: 6 - 7 a. lapsed

Telefon: 5622 5532

E-mail: siipelid@gmail.comlink opens on new page

 

Esmaspäev liikumistegevus 9.35-10.05
Teisipäev    muusikategevus 10.55-11.25
                     ujumine 12.00-13.00
Kolmapäev spordihall või  liikumistegevus õues 10.30/11.00
Reede         muusikategevus 11.20-11.50
                    ujumine 12.00-13.00

 

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KAVANDAMISEL JA KORRALDAMISEL LÕIMITAKSE LISAKS NÄDALA JOOKSUL JÄRGMISED ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ VALDKONNAD: ÜLDOSKUSED, MINA JA KESKKOND, KEEL JA KÕNE, MATEMAATIKA JA KUNSTITEGEVUSED

 

 

SIIPEL

Autorid: Mare Randma ja  Aivi Sõmer

SIIPELID ME OLEME

JA LOODUSES MATKAME

PEATUME NII SIIN KUI SEAL

METSAS, MERE ÄÄRES, NIIDU PEAL

SÕPRADEKS MEIL LINNUD, LOOMAD

PUTUKAD JA KONNAD

UURIME JA AVASTAME

TARKUST AINA TALLETAME

SIHIKS ON MEIL LOODUSHOID

ÕUESÕPE AITAB MEID

KÜLL SEE ON ÜKS ÕIGE LEID

NÄHTUST KUULDUST LAULE LOOME

TANTSU LÖÖME

MÄNGUD HUVITAVAKS TEEME

LÕUNAL SÖÖME PUHKAME

VEIDI JÕUDU KOGUME

IGA SIIPEL SEDA TEAB

ON LASTEAIAS ELU PÕNEV, HEA.

 

 

 

Avaldatud 13.09.2023. Viimati muudetud 16.10.2023.